Stedox är inte enbart ett väggstöd, utan en metod för hur man enkelt och smidigt med endast en gjutning kan montera och justera betongelement på rätt plats och höjd utan traditionella stöd som måste borras och skruvas fast i betongelementen.

Hur skiljer sig då vår metod mot det traditionella sättet att montera betongelement? Vi kan börja med att se på vad vi behöver då vi reser betongelement.

Betongelement behöver någonting att stå på. Vanligtvis utgår man från en sula som ligger på en vibrerad grusbädd varpå själva elementen sen placeras ut.

Om vi börjar från början med att gå igenom vad som görs först: En bädd av krossgrus vibreras. Så långt är båda metoderna lika.

Men sen börjar metoderna skilja sig åt, både i hur många arbetsmoment som krävs och i vilken ordning de utförs.

Montering av betongelement enligt den traditionella metoden

Traditionellt brukar man gjuta sulan först med allt vad det innebär, formning av gjutform, armering, gjutning och så vidare.

En sula gjuts också med vår metod, men först efter att betongelementen är på plats.

Enligt den traditionella metoden behöver man vidta vissa förberedande åtgärder för att kunna rikta betongelementen och se till att de är i rätt höjd.

I betongelementet sitter det oftast en metallplatta i vilken man kan fästa elementet i sulan. Vanligtvis placerar man då ut metallplattor på motsvarande plats i sulan då betongen ännu inte har stelnat. Betongelementen svetsas sen fast så att de hålls på plats inför den andra gjutningen.

Monteringsstöd behövs för att betongelementen ska kunna riktas och det kräver vanligen att man borrar och skruvar i de nya väggelementen. Även andra änden av monteringsstöden behöver fästas någonstans och då blir man ofta tvungen att lyfta in tyngder som håller stöden på plats.

Efter att alla betongelement är monterade på rätt plats, görs formen inför den andra gjutningen. Denna gjutning görs med flytbetong för att säkerställa att betongelementet gjuts ordentligt fast.

Montering av betongelement med STEDOX

Enligt vår metod är tillvägagångssättet något annorlunda och innehåller även färre steg:

Först placeras formen för sulan ut. Efter det sätter man Stedox-monteringsstöden på plats och justerar dom så att de kommer på rätt höjd. Sen är det bara att lyfta elementen på plats. I samma skede som man gör det spänns stöden fast så att betongelementen står lodrätt.

Då alla element är på plats gjuts de sen fast på samma gång. Smidigt eller hur?

Fördelar med STEDOX

Vår metod har en rad fördelar, förutom att den är snabbare och kräver mindre arbete, gentemot det traditionella tillvägagångssättet:

  • Arbetet kan lätt skötas av två personer.
  • Säkerheten är hög då stöden monteras innan elementen lyfts på plats.
  • Betongelementen gjuts fast i sulan med en gjutning – gjutfogen blir så tät och snygg den kan bli.
  • Man behöver inte borra hål och skruva i nya betongelement för att fästa monteringsstöden.
  • Man behöver inte spackla igen hålen efter att man tagit bort stöden.
  • Du har inga vikter som monteringsstöden suttit fast i som ligger och skräpar på byggplatsen.
  • Vår metod använder mindre material då gjutformarna byggs, alltså är det mindre material som behöver frakta till och från bygget och ett enklare jobb då formen byggs.
  • Vid montering med STEDOX gjuter vi fast plåtrör i sulan som sen kan användas för att dra in till exempel vattenrör eller annan teknik in i huset.
  • Metoden är miljövänlig då det endast behövs en betongtransport.