Stedox ei ole seinätuki, vaan yksinkertainen ja sujuva menetelmä, jonka avulla ainoastaan tekemällä valutyö voidaan asentaa ja säätää betonielementtejä oikeaan paikkaan ja korkeuteen ilman perinteisiä betonielementteihin porattavia ja ruuvattavia tukia.

Kuinka menetelmämme sitten eroaa tavanomaisesta betonielementtien asentamisesta? Voimme aloittaa käymällä läpi mitä kaikkea betonielementtien pystyttämiseen tarvitaan.

Betonielementit tarvitsevat jotain minkä päällä seistä. Tavallisesti päädytään pohjaan, joka on jyrättyä soramursketta. Kun pohja on valmis, asetetaan elementit paikoilleen.

Jos aloitetaan ihan alusta ja työn ensimmäisestä vaiheesta: Soramursketta oleva pohja jyrätään. Tähän asti molemmat menetelmät etenevät samoin. Mutta seuraavaksi menetelmät alkavat erota toisistaan sekä työnvaiheiden lukumäärässä että niiden järjestyksessä.

Betonielementtien asennus perinteisen menetelmän mukaan

Perinteisesti pohjan valu tehdään ensin sisältäen kaikki siihen liittyvät vaiheet, kuten raudoitus, valumuotin valmistus, itse valu ja niin edelleen.

Pohja valetaan myös meidän menetelmällämme, mutta vasta kun betonielementit ovat paikoillaan.

Perinteisessä menetelmässä täytyy tehdä muutamia valmistelevia toimepiteitä liittyen betonielementtien pystyttämiseen ja niiden oikean korkeuden varmistamiseen. Asennustukea tarvitaan, jotta betonielementit pystytään kohdistamaan oikein. Tuki täytyy yleensä porata ja ruuvata kiinni uuteen seinäelementiin. Myös asennustuen toinen pää on kiinnitettävä jonnekkin, minkä jälkeen täytyy asettaa painot, jotka pitävät tuet paikoillaan.

Betonielementissä on tavallisesti metallilevy, jonka avulla elementin voi kiinnittää pohjaan. Yleensä metallilevyt sijoitetaan vastaaviin paikkoihin perustuksiin ennen betonin kiinteytymistä. Betonielementit hitsataan niin hyvin kiinni, että ne pysyvät paikoillaan toiseen valuun asti.

Betonielementtien asennus STEDOXin avulla

Menetelmämme lähestymistapa on hieman erilainen ja sisältää vähemmän vaiheita:

Ensin sijoitetaan pohjan valumuotti. Sen jälkeen laitetaan Stedox-kiinnitykset paikoilleen ja säädetään oikealle korkeudelle. Sitten vain nostetaan elementit paikoilleen. Kiinnitykset laitetaan lujasti kiinni siten, että betonielementit ovat pystyasennossa ja suorassa.

Kun kaikki elementit on valettu paikoilleen, ne ovat pystyssä samanaikaisesti. Sujuvaa, vai mitä?

STEDOXin edut

Menetelmässämme on useita etuja. Sen lisäksi, että se on nopeampi ja vaatii vähemmän työtä verrattuna perinteiseen lähestymistapaan:

  • Kaikki työ voidaan tehdä vain kahden henkilön voimin.
  • Turvallisuuden taso on korkea, koska tuet on asennettu ennen kuin elementit nostetaan paikoilleen.
  • Betonielementit valetaan pohjaan kiinni – valetuista liitoksista tulee niin tiiviitä ja siistejä kuin mahdollista.
  • Asennustukien takia ei tarvitse porata ja ruuvata uutta betonielementtiä.
  • Reikiä ei tarvitse tukien poistamisen jälkeen täyttää ja tasoittaa uudelleen.
  • Et tarvitse painoja, joissa kiinnityskannattimet ovat tiukasti kiinni, Myöskään niistä aiheutuvaa jätettä ei näy rakennustyömaalla.
  • Menetelmämme käyttää vähemmän materiaalia muottien valamisessa, joten myös rakennuspaikalle ja sieltä pois kuljetettavaa materiaalia on vähemmän. Näin ollen muotin rakentaminen on yksinkertaisempaa.
  • Kun asennuksessa käytetään STEDOXia, valetaan pohjaan peltiputki, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vesiputkien tai muun tekniikan asentamisessa taloon.
  • Menetelmä on ympäristöystävällinen ja sen käyttämiseen tarvitaan vain betoninkuljetus.